Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2014

A potem sam znajdzie się powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus
Nie będę dziewczynką, do której zawsze możesz wrócić. Nie będę planem. Jakimś kurwa wyjściem awaryjnym.
Reposted fromladydarkness ladydarkness viamartuszka martuszka
Zazdrość o Ciebie mnie pochłonie. 
— muszę się z Ciebie wyleczyć.
Reposted fromcontrolled controlled viamartuszka martuszka
0011 8ead
awww
Reposted frommistreated mistreated viawstan wstan
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viawstan wstan
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaunusual unusual
2065 bfcd
Reposted fromweightless weightless viabigevilgrin00 bigevilgrin00
7996 e21e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamefir mefir
4341 4b74
Reposted fromtop-just top-just viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Reposted frombiru biru viamefir mefir
3763 6a7b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamefir mefir
Nie ma związków bez kłótni, bez łez i żalu, bez wkurwienia i morza wódki po rozstaniu.
— Junes
Reposted fromthesmajl thesmajl viamefir mefir
ciągnęło nas do siebie tak strasznie, że nie mogliśmy opanować swoich rąk. to co zabronione smakuje najlepiej, a jeśli chce się nadrobić całe miesiące milczenia i niedopowiedzeń oraz przygotować się na kolejne to jedna noc jest naprawdę krótka.
Reposted fromawaken awaken viaunusual unusual
najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawstan wstan
Psuliśmy chwile szczęścia, przez całe dni zachowywaliśmy się dziecinnie, marzyliśmy o tym, żeby przestać się kochać, a jednak tkwiliśmy w miejscu, fizycznie niezdolni do ucieczki z zamkniętego świata naszego związku.
— David Foenkinos - "Nasze rozstania"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viawstan wstan
Wiesz co boli najbardziej? Ta świadomość, że nic dla Niego nie znaczysz. Ten moment, kiedy w końcu zaczynasz rozumieć, że tylko zakpił sobie z ciebie. Rozpalił w twoim sercu płomyk, tlący się do dziś, zapominając by ugasić go przed swoim odejściem. A przecież wydawało ci się, że to było prawdziwe.. (...)
Reposted fromBrilliant Brilliant viaunusual unusual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl